Sematia

p.amh.2.64.xml

TM: 21671HGV: 21671Date: 107 – Place: Hermopolis

1 m1 S-1 δεκάτου ἔτους Τραιανοῦ Καίσαρος τοῦ κυρίου Φαμενὼθ λ|num:30| .
2 S-2 ἀναγνωσθέντος περὶ δαπάνης εἰς τὸ ἐκ καινῆς κατασκευαζόμενον
3 βαλανεῖον καὶ τὴν πλατεῖαν τάλαντα δέκα ἕξ|num:16| , κα[ὶ]καὶ προσειπόντος
4 Ἡρακλείδου στρατηγοῦ καὶ ἄλλα ∼μετοξὺ∽μεταξὺ δεδα[π]ανῆσθαιδεδαπανῆσθαι , Οὐίβιος
5 Μάξιμος · S-3 προσεκρίθη τῆι πόλει παρὰ Θέωνος πεν[τ]ή̣κοντα|num:50|πεντήκοντα|num:50| τάλαντα
6 καὶ ἐκ τῶν τῆς γυμνασιαρχίδος ἄλλα δο̣κ̣ῶ̣δοκῶ μοι εἴκοσι|num:20| . S-4 ἐκ τῶν
6-7 προσ∤κριθέντ[ων]προσ∤κριθέντων
7 τῆι πόλει ἀποκαταστ[αθ]ήτωἀποκατασταθήτω . S-5 Ἡρ[α]κλείδηςἩρακλείδης · S-6 τίνος καὶ
8 τίνος ὑπαρχόντων ; S-7 Οὐίβιος Μάξιμο[ς]Μάξιμος · S-8 ἔχε[ι]ς̣ἔχεις ἐ̣νἐν τοῖς
8-9 ὑπομνημα∤τισμοῖς
9 μου .
10 S-9 ἀντίγραφον ἐπιστολῆς .
11 S-10 Σουλπίκιο[ς]Σουλπίκιος Σίμιλις Ἡρακλείδη̣ιἩρακλείδηι ❨στρ(ατηγῷ)❩στρατηγῷ ❨Ἑρμουπ(ολίτου)❩Ἑρμουπολίτου ❨χα(ίρειν)❩χαίρειν . S-11 Ἡρώδης Διονυσίου ἐνέτυχέ μοι
12 λέγων τοὺς σὺν αὐτῶι κατασταθέντας ἐ[π]ιμε̣λ̣η̣τ̣ὰςἐπιμελητὰς βαλανείου [ἀ]θέτουςἀθέτους
13 εἶ[ν]αιεἶναι κ[αὶ]καὶ μὴ ἀ̣ναλογο̣ῦνταςἀναλογοῦντας τὴν ἐ[π]ιμέλειανἐπιμέλειαν . S-12 ε̣[ἰ]εἰ ο̣ὖ̣ν̣οὖν ἄ̣θε̣τοίἄθετοί εἰσιν πέμ[ψεις]πέμψεις μοι
14 ἑτέρω̣νἑτέρων ἐπιτ̣η̣ρ̣η̣τῶνἐπιτηρητῶν ὀνόματα , περὶ δὲ τῶν τῆς πό̣[λ]ε̣ω̣ςπόλεως λημάτων
14-15 [ἐξε]τά∤σαςἐξετά∤σας
15 δηλώσεις μο[ι]μοι . S-13 ἐρρ̣[ῶσ]θ̣α[ι]ἐρρῶσθαι [ε]ὔ̣χ̣[ο]μ̣α̣[ι]εὔχομαι . S-14 ❨(ἔτους)❩ἔτους δεκάτο[υ]δεκάτου Αὐτοκράτορος Καίσαρος Ν[ερ]ούαΝερούα
16 Τραιανοῦ Σεβαστοῦ Γ̣ε̣[ρμανικοῦ]Γερμανικοῦ [Δακικοῦ]Δακικοῦ [|gap:5|]|gap:5|