Sematia

p.amh.2.53.xml

TM: 44219HGV: 44219Date: -114 – -114Place: Theben

1 m1 S-1 ἔτους γ|num:3| Παχὼν γ|num:3| . S-2 ❨τέ(τακται)❩τέτακται ἐπὶ τὴν ἐν ❨Ἑρμώ(νθει)❩Ἑρμώνθει ❨τρά(πεζαν)❩τράπεζαν ἐφʼ ἧς Ἀμμώνιος ❨(δεκάτης)❩δεκάτης ❨ἐγκυ(κλίου)❩ἐγκυκλίου ὠνῆς κατὰ ❨διαγρα(φὴν)❩διαγραφὴν Μέμνονος
2 καὶ Ἑρμίου ❨τελω(νῶν)❩τελωνῶν ὑφʼ ἣν ❨ὑπογρ(άφει)❩ὑπογράφει Ἀσ̣ενώ̣θ̣ηςἈσενώθης ❨ἀντιγρα(φεὺς)❩ἀντιγραφεὺς Σενποῆρις Ὀννώφριος τέλος οἴκου καὶ
3 ∼ταμιειον∽ταμιείου καὶ ∼μέρος∽μέρους αὐλῆς ❨ἠγόρα(σεν)❩ἠγόρασεν παρὰ Λολοῦτος τοῦ Πετενεφώτου ❨χα(λκοῦ)❩χαλκοῦ ❨(ταλάντων)❩ταλάντων ϛ|num:6| ❨τέ(λος)❩τέλος Γχ|num:3600| .
4 S-3 Ἀμμώνιος ❨τρα(πεζίτης)❩τραπεζίτης .