Sematia

p.amh.2.113.xml

TM: 10096HGV: 10096Date: 157 – 157Place: Soknopaiu Nesos (Arsinoites)

1 m1 S-1 ἔτους πρώτου καὶ εἰκοστοῦ Αὐτοκράτορος
2 [Κ]α[ί]σαροςΚαίσαρος Τίτου Αἰλίου Ἁδριανοῦ Ἀντωνείνου
3 Σε[βαστοῦ]Σεβαστοῦ [Εὐσεβ]οῦςΕὐσεβοῦς Φαῶφι κβ|num:22| , ἐν [τῇ]τῇ ❨Σοκνοπα(ίου)❩Σοκνοπαίου
4 Ν[ήσῳ]Νήσῳ [τῆς]τῆς [Ἡρακ]λείδουἩρακλείδου μερίδος τοῦ [Ἀρσι]νοείτουἈρσινοείτου
5 ν[ομοῦ]νομοῦ [.]. S-2 [ὁμολογ]εῖὁμολογεῖ Στοτοῆτις πρεσβ[ύτε]ροςπρεσβύτερος
5-6 Στοτοή∤τε[ως]Στοτοή∤τεως
6 [τοῦ]τοῦ ∼[Στ]οτοητεωεως∽Στοτοήτεως ⋰ἱ⋱ερεὺ[ς]ἱερεὺς [τ]ετάρτηςτετάρτης
7 φυλῆς Σοκνοπαίου θ[ε]οῦθεοῦ μεγάλου ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν ξδ|num:64| ❨οὐλ(ὴ)❩οὐλὴ ❨μ̣ε̣τ̣ό̣(πῳ)❩μετόπῳ
8 μέσ̣ῳμέσῳ Ἐρειεῦτι Πανεφρέμμεως τοῦ ❨Στοτοήτ(εως)❩Στοτοήτεως
9 ⋰ἱ⋱ερείᾳἱερείᾳ ἀπὸ τῆς αὐτῆς κώμης ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν κη|num:28| ❨ο(ὐ)λ(ὴ)❩οὐλὴ ∼❨μετόπ(ῳ)❩∽μετώπῳ
10 μετὰ κυρίου τοῦ ἀνδρὸ[ς]ἀνδρὸς Στοτοήτεως
10-11 Πακύσε∤ως
11 ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν λ̣ε̣|num:35|λε|num:35| ❨οὐλ(ὴ)❩οὐλὴ δακτύλῳ ❨δευτέ(ρῳ)❩δευτέρῳ χειρὸς ❨ἀρ(ιστερᾶς)❩ἀριστερᾶς , ∼ἀπέχει∽ἀπέχειν
12 παρʼ αὐ[τῆ]ςαὐτῆς ∼την∽τὸν ∼[ὁ]μολογουσαν∽ὁμολογοῦντα παραχρῆμα διὰ χειρὸς
13 ἀπὸ ἀργυρίου δραχμ[ῶ]νδραχμῶν τριακοσίων|num:300| ❨ἀργυρίο(υ)❩ἀργυρίου
14 δραχμὰς ∼ἑκαν∽ἑκατὸν ἑβδομήκοντα ὀκτὼ|num:178| καὶ τοὺς
14-15 τό∤κους
15 ἃς ∼ὄ̣φειλειν∽ὤφειλεν ∼ο∽ ∼τετελευτηκως∽τετελευτηκυῖα αὐτῆς ❨μήτ(ηρ)❩μήτηρ
16 Σεγᾶ[θις]Σεγᾶθις [Π]ακύσεωςΠακύσεως καθʼ ∼ὁμολογείαν∽ὁμολογίαν
16-17 ∼τελε∤ωθ[εῖσα]ν∽τελει∤ωθεῖσαν
17 διὰ τοῦ αὐτοῦ ❨γρ(αφείου)❩γραφείου τῷ ι|num:10| ❨(ἔτει)❩ἔτει Ἀντωνείνου
18 Καίσα[ρος]Καίσαρος [τοῦ]τοῦ κυρίου ∼μηνεὶ∽μηνὶ Ἁθὺρ δωδεκάτῃ ,
19 ἣν καὶ ∼ἀ̣ν̣α̣νδεκεν∽ἀναδέδωκεν αὐτῇ τὴν ∼ὁμολογείαν∽ὁμολογίαν εἰς
20 ἀθέτησιν καὶ ἀκύρωσιν καὶ μηδὲν τὸν
20-21 ὁμολο∤γοῦν[τα]ὁμολο∤γοῦντα
21 [ἐ]νκαλεῖνἐνκαλεῖν περὶ ὧν ἀπέχει δραχμῶν
22 ὡς πρόκειται ∼χωρι∽χωρὶς ἄλλων ὧν ὀφείλει
22-23 τε∤τελευτηκὼς
23 ἀδελφὸς ἀργυρίου δραχμὰς
24 ἑκα[τόν]|num:100|ἑκατόν|num:100| . S-3 [ὑ]πογραφε[ὺ]ςὑπογραφεὺς ∼Στοτοητι∽Στοτοῆτις ❨ν̣ε̣ώ̣τε(ρος)❩νεώτερος
25 ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν μ̣|num:40|μ|num:40| ❨ο(ὐ)λ(ὴ)❩οὐλὴ ❨δακ(τύλῳ)❩δακτύλῳ ❨μέ(σῳ)❩μέσῳ ∼χ̣ι̣∽χειρὸς ❨ἀ̣ρ̣(ιστερᾶς)❩ἀριστερᾶς .
26 m2 S-4 |g:slanting-stroke| Στο[το]ῆτιςΣτοτοῆτις ❨πρε[σ(βύτερος)]❩πρεσβύτερος Στοτοήτιος ὁμολογῶ
27 ἀπέχειν παρὰ τῆς Ἐριᾶ τὰς
27-28 προ∤κειμένας
28 ἀπὸ ἀργυρίου δραχμῶν
29 ∼τρα[κο]σίων∽τριακοσίων πεντήκοντα ἓξ|num:356| ἀργυρίου
30 δρ[αχ]μὰςδραχμὰς ἑκατὸν
30-31 ἑβδομήκον∤τα
31 ὀκτὼ|num:178| καὶ τοὺς τόκους ἃς ∼ὄφειλέν̣∽ὤφειλέν
32 μ[οι]μοι [τ]ῆςτῆς Ἐριᾶ μήτηρ ∼Σεγαθι∽Σεγᾶθις
32-33 Πα∤κύσεως
33 καθʼ ∼ὁμολογια∽ὁμολογίαν
33-34 ∼δηλωθει∤σα∽τελειωθεῖ∤σαν
34 [δι]ὰδιὰ τ[ο]ῦτοῦ αὐτοῦ γραφείου καὶ οὐδὲν
35 ἁπ̣[λῶς]ἁπλῶς ἐνκαλῶ περὶ τῆς μητρὸς
36 χω[ρὶ]ςχωρὶς ἄλλων <ἃς>ἃς ∼ὁφειλι∽ὥφειλεν μοι ταύτης
37 ἀδελφὸς Στοτοῆτις ❨πρεσβ(ύτερος)❩πρεσβύτερος ❨ἀργυρίο(υ)❩ἀργυρίου
38 δραχμὰς ἑκατὸν|num:100| καθὼς
38-39 πρό∤κειτα[ι]πρό∤κειται
39 . S-5 Στοτοῆτις ἔγραψα ὑπὲρ τοῦ
40 πατρ[ός]πατρός .