Sematia

p.amh.2.108.xml

TM: 21695HGV: 21695Date: 185 – 186Place: Hermopolis

1 m1 S-1 [Πλ]ουτογένειΠλουτογένει βασιλικ[ῷ]βασιλικῷ [γραμματεῖ]γραμματεῖ ❨Ἑρμοπολ(ίτου)❩Ἑρμοπολίτου
2 διαδεχομένῳ καὶ τὰ [κ]ατὰκατὰ τὴ[ν]τὴν στρατηγίαν
3 Ἀντώνιος ⋰Ἰ⋱ουστεῖνοςἸουστεῖνος δουπλικάριος
4 διαπεμφθεὶς ὑπὸ Οὐαλερίου Φροντείνου
5 ἐπάρχου τῆς ἐν Κόπτῳ εἴλης Ἡρακλιανῆς .
6 S-2 μεμέτρημαι παρὰ πρεσβυτέρων κώμης
7 Ἑρείθεως τοῦ διεληλυθότος κε|num:25| ❨(ἔτους)❩ἔτους διὰ
7-8 Ἀμ∤φιθαλοῦς
8 Ἀρείου νομοφύλα[κ]οςνομοφύλακος τῆς αὐτῆς
9 κώμης τοῦ ἐνεστῶτος κϛ|num:26| [❨(ἔτους)❩]ἔτους [Αὐ]ρηλίουΑὐρηλίου Κομμόδου
10 Ἀντωνίνου Καίσαρος τοῦ κ[υρίο]υκυρίου [τὰς]τὰς
10-11 [ἐ]πιβλη∤θείσαςἐπιβλη∤θείσας
11 τῇ κώμῃ αὐτῶ[ν]αὐτῶν [ἀπὸ]ἀπὸ [τῶν]τῶν
11-12 [κελ]ευσθει∤σῶνκελευσθει∤σῶν
12 ὑπὸ Λογγαίο[υ]Λογγαίου [Ῥούφου]Ῥούφου [τοῦ]τοῦ
12-13 [ἡγεμονευσάν]∤[τος]ἡγεμονευσάν∤τος
13 συνωνηθ[ῆναι]συνωνηθῆναι [ἀπὸ]ἀπὸ [γενήματος]γενήματος [τοῦ]τοῦ [β|num:2|]β|num:2| |gap:1| [❨(ἔτους)❩]ἔτους
14 [κρι]θῆςκριθῆς ἀρταβῶν [μυριάδων]μυριάδων [δύο][|num:20000|]δύο|num:20000| [εἰς]εἰς [χρείας]χρείας
15 [τῆ]ςτῆς αὐτῆς εἴλης [κριθῆς]κριθῆς [μέτρῳ]μέτρῳ [δημοσίῳ]δημοσίῳ
16 ∼[δο]κιχῶι∽δοχικῷ μετρή[σει]μετρήσει [τῇ]τῇ [κελευσθείσῃ]κελευσθείσῃ
16-17 [ἀρτά]∤[βας]ἀρτά∤βας
17 ἑκατὸν ἑβ[δομήκοντα]ἑβδομήκοντα [,], [❨(γίνονται)❩]γίνονται [κριθῆς]κριθῆς [❨(ἀρτάβαι)❩]ἀρτάβαι [ρο|num:170|]ρο|num:170| [,],
17-18 [ἀκο]∤[λούθω]ςἀκο∤λούθως
18 τῶι γεν[ομένωι]γενομένωι [ἐπιμερισμῶι]ἐπιμερισμῶι
19 [ὑπὸ]ὑπὸ [τῶν]τῶν τοῦ ν[ομοῦ]νομοῦ [πραγματικῶν]πραγματικῶν |gap:?|
20 |gap:?_lines|