Sematia

p.alex.inv266.xml

TM: 25586HGV: 25586Date: 1 – 400Place: unbekannt

1 m1 S-1 |gap:2_lines|
3 |gap:?| [διὰ]διὰ τ̣ῶντῶν βιβλι[ο]φυλάκωνβιβλιοφυλάκων διὸ [ἐπιδίδωμι]ἐπιδίδωμι
4 [εἰς]εἰς [τὸ]τὸ [τὴν]τὴν παράθε[σιν]παράθεσιν γ̣ενέ̣σθαιγενέσθαι ἀκ̣[ολούθως]ἀκολούθως
5 [τῷ]τῷ [ἀντι]γ̣ράφῳἀντιγράφῳ [τ]οῦ̣τοῦ χρηματισμο̣[ῦ]χρηματισμοῦ [ὁπόταν]ὁπόταν
6 [γὰρ]γὰρ [τη]ντην ἀπογρ[α]φὴνἀπογραφὴν αὐτοῦ ποιῶ̣[μαι]ποιῶμαι [,],
6-7 [ἀποδεί]∤[ξω]ἀποδεί∤ξω
7 [ὥς]ὥς [ἐστ]ι̣νἐστιν κ[αθαρ]όνκαθαρόν εἰ δὲ φα̣ν̣ε̣ί̣ηφανείη [ἑτέρῳ]ἑτέρῳ
8 [προσῆ]κ̣ο̣ν̣προσῆκον [δι]ὰδιὰ τοῦ βιβλιοφ[υλακίου]βιβλιοφυλακίου
9 |gap:1_lines|