Sematia

p.abinn.55.xml

TM: 10046HGV: 10046Date: 351 – 351Place: Berenikis Aigialu (Arsinoites)

1 m1 S-1 Φλαουίῳ Ἀβιν[ν]έῳἈβιννέῳ ἐξ̣ἐξ ∼ἀποπροτ̣ηκτώρων∽ἀποπροτηκτόρων ἐπάρχ̣ῳἐπάρχῳ
2 εἴλης κάστ̣ρ̣ω̣νκάστρων Διονυσιάδος . S-2 παρὰ Αὐρηλίου
3 Ἥρωνο[ς]Ἥρωνος διάκω[ν]οςδιάκωνος ἀπὸ κώμης ∼Βερνικείδ̣ος∽Βερενικίδος τοῦ αὐτοῦ
4 νομοῦ χαίρειν . S-3 εἰ μὴ ὑπῆρχεν ∼ἡμεῖν∽ἡμῖν τῶν
5 νόμων ἀ̣λήθεια̣ἀλήθεια πάλαι δʼ ἂν ὑπὸ τῶν κακούρ̣γ̣ω̣νκακούργων
6 ∼ἀναιλούμεθα∽ἀνῃρούμεθα . S-4 Εὔπορος τοίνυν ⋰υ⋱ἱὸςυἱὸς Ἑρμεία
7 ἀπὸ κώμης ∼Φιλαγρείδος∽Φιλαγρείδος τοῦ αὐτοῦ νομοῦ
8 ἐσύλησέν με ∼ἔνδων∽ἔνδον τῆς ∼οἰκείας∽οἰκίας , ἐπιβὰς
9 ∼λῃστρεικῷ∽λῃστρικῷ τρόπῳ , καὶ πᾶσαν τὴν ∼ἐσθηταν∽ἐσθῆτα
10 συνελάβετο καὶ ε̣[ἰς]εἰς τὸ ⋰ἴ⋱διονἴδιον ∼ἀνεστιλατω∽ἀνεστείλατο ∼μέχρεις∽μέχρις
11 ∼δ[ευ]ρ̣ω∽δεῦρο , δυναμ[έν]ο̣υ̣δυναμένου μου καὶ τ̣[ὰ]ς̣τὰς ∼ἀ̣π̣ο̣δίξει[ς]∽ἀποδείξεις [ποι]εῖνποιεῖν
12 ὡς τούτου τήνδε τὴν κ̣[α]κουργίανκακουργίαν π[ε]π̣οιημένουπεποιημένου .
13 S-5 ∼διω∽διὸ ἀξ[ι]ῶἀξιῶ , ∼πραιπόσιται∽πραιπόσιτε κ[ύ]ρ̣ι̣εκύριε , ∼ἀπραγ̣μ̣ώ̣νος∽ἀπραγμόνως
14 ἀφήρπασέν μου [π]αρ̣α̣σ̣χεθῆναίπαρασχεθῆναί μο̣[ι]μοι · S-6 διάκων γὰρ
15 τ̣ετ[ύ]χηκατετύχηκα τῆς̣τῆς κ̣[αθ]ολικῆςκαθολικῆς ∼ἐ̣κ̣[λ]η̣σίας∽ἐκκλησίας . S-7 καὶ το̣ύ̣τ̣ου̣τούτου
16 τυχὼν ∼εἰσαειν∽εἰσαεί σοι ∼εὐχαρειστήσω∽εὐχαριστήσω . S-8 διευτύχει .
17 S-9 [μετὰ]μετὰ [τὴ]ν̣τὴν ὑ̣π̣α̣τ̣είανὑπατείαν ❨Φλ(αουίων)❩Φλαουίων Σ̣εργίουΣεργίου καὶ Νειγρεινια̣ν̣⸢ο̣ῦ̣⸣Νειγρεινιανοῦ
18 τ̣ῶ̣[ν]τῶν [λαμπροτά]τωνλαμπροτάτων , Μεχεὶρ ιζ|num:17| .