Sematia

p.abinn.12.xml

TM: 32663HGV: 32663Date: 326 – 375Place: Philadelphia? (Arsinoites)

1 m1 S-1 κυρίῳ ❨μο(υ)❩μου ἀδελφῷ
2 Ἀβιννέῳ
3 Λουππικῖνος .
4 S-2 Σαραπίωνος τοῦ ❨ἡμετέρο(υ)❩ἡμετέρου
5 στρατιώτου ἐντυχόντος
6 τ̣ῇτῇ ἡμετέρᾳ φροντίδι
7 [κατ]ὰκατὰ τῶν τέκνων Ἄρωνος
8 Πέτρου ἀπὸ κώμης Φιλαγρίδος
9 οὐ μὴ̣[ν]μὴν ἀλλὰ̣ἀλλὰ καὶ οἱ ∼πε̣͂δεις∽παῖδες
10 ❨αὐτο(ῦ)❩αὐτοῦ μετὰ ∼ῥωπάλων∽ῥοπάλων
11 καὶ ξιφῶν ∼των∽τὸν ❨τούτο(υ)❩τούτου
12 υἱὸ̣ν̣υἱὸν κ̣α̣τέκοψανκατέκοψαν καὶ
12-13 ἀνάγ∤κη
13 μοι γεγένηται
13-14 γρά∤ψα̣[ι]γρά∤ψαι
14 τῇ εὐγ̣ε̣ν̣ε̣ί̣ᾳεὐγενείᾳ σου
15 ὅπ̣ω̣ςὅπως τὴν̣τὴν ∼κ̣[ρ]ι̣σ̣εν∽κρίσιν ἐκ
16 [τ]ούτ̣ω̣ντούτων π̣οιήσ̣ῃςποιήσῃς
17 τ[ο]ῦτοῦ στρατιώτου · S-3 καὶ π̣ε̣ρὶπερὶ
18 [ὧ]νὧν βούλει κέ[λ]ευέκέλευέ μοι ,
19 ∼κύρειε∽κύριε ἄδελφε , ἡδέως
20 ἔχοντι .
21 S-4 ἐρρωμ̣έ̣[ν]ω̣ςἐρρωμένως
22 σε ∼ἔχετε∽ἔχηται
23 ∼θία∽θεία πρόν̣ο̣ι̣απρόνοια ,
24 κύριε ἄδελφε .
25 S-5 κυρίῳ μ̣ουμου ἀδ[ελφῷ]ἀδελφῷ [Λουπ]πικῖ̣ν̣[ος]Λουππικῖνος