Sematia

p.aberd.56.xml

TM: 10010HGV: 10010Date: 176 – 176Place: Ptolemais Euergetis (Arsinoites)

1 m1 S-1 ἔτους ἑκκαιδεκάτου Αὐτοκ[ράτορος]Αὐτοκράτορος [Καίσαρος]Καίσαρος
2 Μάρκου Αὐρηλίου Ἀντωνείν[ου]Ἀντωνείνου [Σεβαστοῦ]Σεβαστοῦ
3 Ἀ̣ρμενιακοῦἈρμενιακοῦ Μηδικοῦ Παρθικοῦ Γ̣[ερμανικοῦ]Γερμανικοῦ
4 [Σ]α̣ρματικοῦΣαρματικοῦ Μεγίστου Μεσορὴ ιθ|num:19| [ἐν]ἐν [Πτολεμαίδι]Πτολεμαίδι
5 Ε̣ὐεργέτιδιΕὐεργέτιδι τοῦ Ἀρσινοείτου νομ[οῦ]νομοῦ [.]. S-2 [ὁμολογεῖ]ὁμολογεῖ
5-6 [Τα]∤[σ]α̣ραπίωνΤα∤σαραπίων
6 Ἡρακλεί̣δουἩρακλείδου τοῦ Ζω̣[ίλου]Ζωίλου [μητρὸς]μητρὸς
7 Ἀφροδισίας ἀπὸ ἀμφόδου Μο[ήρεως]Μοήρεως [ὡς]ὡς
8 ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν λ|num:30| ∼παραστραβω∽παράστραβος Ἀχιλλεῖ τῷ [καὶ]καὶ
8-9 [Ἰσχυρί]∤ωνιἸσχυρί∤ωνι
9 τῶν ἐξηγητευκότων̣ἐξηγητευκότων [ἀπὸ]ἀπὸ [ἀμφόδου]ἀμφόδου
10 [Φρεμ]ε̣ὶΦρεμεὶ ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν ξγ|num:63| ἀσήμ̣ῳἀσήμῳ ἔχ[ειν]ἔχειν
10-11 [παραχρῆ]∤[μα]παραχρῆ∤μα
11 [τὴν]τὴν Τασαραπίωνα π̣α̣ρὰπαρὰ το[ῦ]τοῦ [Ἀχιλλέως]Ἀχιλλέως
12 [τοῦ]τοῦ [καὶ]καὶ Ἰσχυρίωνος χρ[ῆ]σι[ν]χρῆσιν [ἀργυρίου]ἀργυρίου
13 [❨δραχ(μὰς)❩]δραχμὰς [διακ]οσίας|num:200|διακοσίας|num:200| ἐφʼ παραμ[ενεῖν]παραμενεῖν [αὐτὴν]αὐτὴν
14 [ἐν]ἐν [τῇ]τῇ [τοῦ]τοῦ Ἀχιλλέως τοῦ καὶ Ἰσχυρίω̣[νος]Ἰσχυρίωνος [οἰκίᾳ]οἰκίᾳ
15 [ποιοῦσαν]ποιοῦσαν πάντα τὰ ∼ἐπιτασόμ[ενα]∽ἐπιτασσόμενα [ἀπὸ]ἀπὸ
15-16 [μη]∤[νὸς]μη∤νὸς
16 [Θὼθ]Θὼθ [α|num:1|]α|num:1| [τ]οῦτοῦ ∼ἰσιόντος∽εἰσιόντος ιζ|num:17| ❨(ἔτους)❩ἔτους λα[μβάνουσαν]λαμβάνουσαν
17 [τροφὴν]τροφὴν [κα]ὶ̣καὶ ἱμα̣τ̣ι̣σ̣[μόν?]|gap:?|ἱματισμόν|gap:?|
18 |gap:?_lines|