Sematia

p.aberd.48.xml

TM: 10006HGV: 10006Date: 166 – 166Place: Soknopaiu Nesos (Arsinoites)

1 m1 S-1 ❨Σοκνοπ(αίου)❩Σοκνοπαίου ❨(Νήσου)❩Νήσου ❨κάμηλ(ος)❩κάμηλος α|num:1| .
2 S-2 Οὐεγέτῳ ❨στ[ρα(τηγῷ)]❩στρατηγῷ κ̣α̣ὶ̣καὶ Σερήνῳ
3 ❨βασιλ(ικῷ)❩βασιλικῷ ❨γ̣ρ̣α̣(μματεῖ)❩γραμματεῖ ❨Ἀρ̣σ̣[ι(νοΐτου)]❩Ἀρσινοΐτου ❨[Ἡ]ρακ(λείδου)❩Ἡρακλείδου ❨μερίδο(ς)❩μερίδος
4 παρὰ Στοτοήτιος Στοτοήτιος
5 τ̣[οῦ]τοῦ Στοτοήτιος ἀπὸ κώμης
6 ❨[Σο]κνοπ(αίου)❩Σοκνοπαίου Νή̣σ̣[ου]Νήσου
7 |gap:?_lines|
1 ❨ἀπεγρά(φη)❩ἀπεγράφη παρὰ ❨στρα(τηγῷ)❩στρατηγῷ
2 ❨κ̣ά̣μ̣η̣λ(ος)❩κάμηλος α|num:1| ❨Μεχ(εὶρ)❩Μεχεὶρ γ|num:3| .
3 S-3 ❨ἀπ(εγράφη)❩ἀπεγράφη ❨π(αρὰ)❩παρὰ ❨βασιλ(ικῷ)❩βασιλικῷ ❨κάμ(ηλος)❩κάμηλος α|num:1| ❨Μεχ(εὶρ)❩Μεχεὶρ γ|num:3| .
4 S-4 |gap:?_lines|