Sematia

o.wilb.20.xml

TM: 76532HGV: 76532Date: 131 – 131Place: Elephantine

1 m1 S-1 Καλασεῖρις ❨πράκ(τωρ)❩πράκτωρ . S-2 ❨διέγρα(ψεν)❩διέγραψεν Πεμψᾶς καὶ
2 Φαμᾶις Ἑριεῦτος ❨μητρ(ὸς)❩μητρὸς Σοῆρις ❨μερι(σμὸν)❩μερισμὸν
3 ❨ἁλιάδ(ος)❩ἁλιάδος καὶ ❨ποταμοφυλ(ακίδος)❩ποταμοφυλακίδος ❨στατ(ίωνος)❩στατίωνος ιε|num:15| ❨(ἔτους)❩ἔτους Ἁδριανοῦ
4 τοῦ κυρίου ❨ῥυπ(αρὰς)❩ῥυπαρὰς ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς γ|num:3| ❨(τετρώβολον)❩|num:4|τετρώβολον|num:4| , ❨Φαμεν(ὼθ)❩Φαμενὼθ ιθ|num:19|
5 Ἱκκιῆνος ❨ἔγρ(αψα)❩ἔγραψα ❨ὑπ(ὲρ)❩ὑπὲρ ❨αὐ(τοῦ)❩αὐτοῦ μὴ ❨εἰδ(ότος)❩εἰδότος ❨γρ(άμματα)❩γράμματα .