Sematia

o.waqfa.55.xml

TM: 34260HGV: 34260Date: 351 – 400Place: Ain Waqfa (Oasis Magna)

1 m1 S-1 ιε|num:15| ❨ἰνδικ(τίωνος)❩ἰνδικτίωνος . S-2 ❨συνεφώ(νησε)❩συνεφώνησε
1-2 Που∤λη
2 δ[ο]ῦναιδοῦναι τοῖς
2-3 ∼γαιού∤χοις∽γεού∤χοις
3 μόνοις ❨ἐλαίο(υ)❩ἐλαίου ❨γ(εου)χ(ικῷ)❩γεουχικῷ ❨(μέτρῳ)❩μέτρῳ
4 ∼χοεῖς∽χόας ἓξ ❨γί(νονται)❩γίνονται ❨γ(εου)χ(ικῷ)❩γεουχικῷ ❨(μέτρῳ)❩μέτρῳ ❨χό(ες)❩χόες ϛ|num:6| .
5 S-3 ❨σεσημ(είωμαι)❩σεσημείωμαι ἐγὼ Κοίρανος .