Sematia

o.waqfa.53.xml

TM: 34258HGV: 34258Date: 351 – 400Place: Ain Waqfa (Oasis Magna)

1 m1 S-1 ❨συνεφώνη(σε)❩συνεφώνησε Πουλη δοῦναι τοῖς
2 γε̣ο̣ύ̣χ̣οιςγεούχοις μόνοις ❨ἐλαί(ου)❩ἐλαίου ❨γ(εου)χ(ικῷ)❩γεουχικῷ ❨(μέτρῳ)❩μέτρῳ ∼χοεῖς∽χόας
3 τέσσαρας ❨γί(νονται)❩γίνονται ❨γ(εου)χ(ικῷ)❩γεουχικῷ ❨(μέτρῳ)❩μέτρῳ ❨χό(ες)❩χόες δ|num:4| . S-2 ❨σεσημ(είωμαι)❩σεσημείωμαι ἐ̣γ̣ὼ̣ἐγὼ ὁ̣
4 Κοίρανος , ιδ|num:14| ❨ἰ̣ν̣δικτιο̣(νος)❩ἰνδικτιονος