Sematia

o.theb.85.xml

TM: 76456HGV: 76456Date: – Place:

1 m1 S-1 ❨Ἀμμώνιο(ς)❩Ἀμμώνιος καὶ ❨Π̣ε̣τ̣ε̣χῶ(νσις)❩Πετεχῶνσις ❨γενό(μενοι)❩γενόμενοι ❨πράκ(τορες)❩πράκτορες ❨ἀργ(υρικῶν)❩ἀργυρικῶν ❨Ἀγο̣(ρῶν)❩Ἀγορῶν
2 Ἀσκλᾶτι ⊢γ⊣γ ∼Ἐρέως∽Ἐριέως ❨Φαμί(νιος)❩Φαμίνιος . S-2 ❨ἔσχ(ομεν)❩ἔσχομεν ❨ὑπ(ὲρ)❩ὑπὲρ ❨σκ̣ο̣π(έλων)❩σκοπέλων
3 καὶ ❨ἄλ(λων)❩ἄλλων κ|num:20| ❨(ἔτους)❩ἔτους ❨δραχ(μὰς)❩δραχμὰς τέσσαρας|num:4| ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4| . S-3 ❨(ἔτους)❩ἔτους κα|num:21|
4 Ἀντωνίνου Καίσαρος τοῦ κυρίου Ἁθὺρ κδ|num:24| . S-4 ❨Ἀμμ(ώνιος)❩Ἀμμώνιος ❨σ(εσημείωμαι)❩σεσημείωμαι .