Sematia

o.theb.132.xml

TM: 76502HGV: 76502Date: 201 – 300Place: Theben

1 m1 S-1 |gap:?_lines| |gap:?| [Ἡρα]κλεο[πολίτου]Ἡρακλεοπολίτου |gap:?|
2 |gap:2||gap:1||g:slanting-stroke| Φλαβωνίτου |g:slanting-stroke| ❨ἀνδ(ρῶν)❩ἀνδρῶν β|num:2||gap:1| |gap:?|
3 ❨ἀνδρ(ῶν)❩ἀνδρῶν θ|num:9| Νιλούπολιν ❨ἀνδρ(ῶν)❩ἀνδρῶν |gap:?|
4 ❨ἀνδρ(ῶν)❩ἀνδρῶν δύο|num:2| Ἀφροδίτω ❨ἀνδ[ρ(ῶν)]❩ἀνδρῶν |gap:?|
5 Καβασίτου ἀνδρῶν ἕξ|num:6| Λεο[ντοπολίτου]Λεοντοπολίτου |gap:?|
6 ❨ἀνδρ(ῶν)❩ἀνδρῶν κ|num:20| Διοσπολίτου κάτω |gap:?| [ἀνδρῶν]ἀνδρῶν
7 κδ|num:24| ❨γί(νεται)❩γίνεται ❨ἀνδρ(ῶν)❩ἀνδρῶν ρμ|num:140| . S-2 ∼ἐλέο[υ]∽ἐλαίου |gap:?|
8 ❨ξ(έσται)❩ξέσται ρξζ|num:167| ὄξους ❨ξ(έσται)❩ξέσται ωλε|num:835||gap:?|
9 τος ❨ξ(έσται)❩ξέσται τλδ|num:334| φακ[οῦ]φακοῦ |gap:?|
10 |gap:4|ρι|gap:3||gap:?|