Sematia

o.ont.mus.2.175.xml

TM: 75194HGV: 75194Date: 135 – 135Place: Theben

1 m1 S-1 ❨με(μέτρηται)❩μεμέτρηται εἰς ❨θησ(αυρὸν)❩θησαυρὸν ❨μη(τροπόλεως)❩μητροπόλεως ❨γενή(ματος)❩γενήματος
2 ιθ|num:19| ❨(ἔτους)❩ἔτους Ἁδριανοῦ τοῦ κυρίου
3 Ἐπεὶφ κα̣|num:21|κα|num:21| ❨ὑπ(ὲρ)❩ὑπὲρ ❨Νή(σων)❩Νήσων ❨ὀνό(ματος)❩ὀνόματος
4 ❨Ἁρβήχ(ιος)❩Ἁρβήχιος ❨Πασήμιο(ς)❩Πασήμιος ❨(πυροῦ)❩πυροῦ ❨(ἀρτάβης)❩ἀρτάβης ιβ|num:1/12_tick| . S-2 ❨ἄ(λλο)❩ἄλλο
5 ❨Μεσ(ορὴ)❩Μεσορὴ α|num:1| ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨α(ὐτοῦ)❩αὐτοῦ κδ|num:1/24_tick| κ̣αὶκαὶ ❨ὀνό(ματος)❩ὀνόματος
6 |gap:4||gap:4||gap:1| ❨Παήριο(ς)❩Παήριος
7 ❨(πυροῦ)❩πυροῦ ❨(ἀρτάβης)❩ἀρτάβης ιβ|num:1/12_tick| ❨(γίνεται)❩γίνεται ❨(πυροῦ)❩πυροῦ ❨(ἀρτάβης)❩ἀρτάβης ιβ|num:1/12_tick| . S-3 Κρ(…)Κρ… ι̣β̣|num:1/12_tick|ιβ|num:1/12_tick|
8 |gap:2| ❨σεση(μείωμαι)❩σεσημείωμαι