Sematia

o.ont.mus.2.116.xml

TM: 75135HGV: 75135Date: 127 – 127Place: Theben

1 m1 S-1 ❨Πετεχεσποχ(ράτης)❩Πετεχεσποχράτης καὶ ❨μ(έτοχοι)❩μέτοχοι
2 ❨τελ(ῶναι)❩τελῶναι θησαυροῦ ἱερῶν
3 ❨Ψεναμο(ύνει)❩Ψεναμούνει ❨χ(αίρειν)❩χαίρειν . S-2 [❨ἔσχ(ομεν)❩]ἔσχομεν ❨β̣αλ(ανευτικὸν)❩βαλανευτικὸν
4 τοῦ ια|num:11| ❨(ἔτους)❩ἔτους Ἁδριανοῦ
5 [τ]οῦτοῦ κυρίου Μεχεὶρ κη|num:28| .