Sematia

o.ont.mus.1.11.xml

TM: 75033HGV: 75033Date: 86 – 86Place: Theben

1 m1 S-1 ❨διαγέ(γραφεν)❩διαγέγραφεν Ὧρος ❨Θοτεῦτ(ος)❩Θοτεῦτος ❨Ψεναμο(ύνιος)❩Ψεναμούνιος
2 ὑ̣π̣ὲρὑπὲρ ❨λαο(γραφίας)❩λαογραφίας ❨Χά(ρακος)❩Χάρακος ε|num:5| ❨(ἔτους)❩ἔτους ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς ι|num:10| ❨ἄ(λλων)❩ἄλλων α|num:1| ❨(ὀβολὸν)❩ὀβολὸν α|num:1| 𐅵|num:1/2| ❨κ(αὶ)❩καὶ ❨προ(σδιαγραφόμενα)❩προσδιαγραφόμενα ❨(ἔτους)❩ἔτους ε|num:5|
3 Δομιτιανοῦ τοῦ κυρίου
4 ❨Φαρμ(οῦθι)❩Φαρμοῦθι κθ|num:29| ❨Πτο(λεμαῖος)❩Πτολεμαῖος ❨σ(εσ)η(μείωμαι)❩σεσημείωμαι