Sematia

zpe.211.173_2.xml

TM: 832144HGV: 832144Date: – Place:

1 m1 S-1 Ἀλεξάνδρος ❨γρ(αμματεύς)❩γραμματεύς . S-2 ❨διέγρ(αψεν)❩διέγραψεν
2 ❨Βιῆνχ(ις)❩Βιῆνχις ❨β̣ο̣η̣θ̣(ὸς)❩βοηθὸς συνόδου
3 Ἁρπαήσ̣ι̣ο̣ς̣Ἁρπαήσιος ❨ὑπ(ὲρ)❩ὑπὲρ ∼❨γεομ(ετρίας)❩∽γεωμετρίας
4 ❨φοιν(ικῶνος)❩φοινικῶνος ❨γεν(ήματος)❩γενήματος πέμπτου
5 ἔ̣τ̣ο̣υ̣ς̣ἔτους Τραιανοῦ τοῦ
6 κυρίου ❨ἀργ(υρίου)❩ἀργυρίου ❨δραχ(μὰς)❩δραχμὰς ἓξ ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ϛ|num:6|
7 ❨(ἔτους)❩ἔτους ⁽ε|num:5|⁾ϛ|num:6| Τραιανοῦ ❨Καίσ(αρος)❩Καίσαρος τοῦ κυρίου
8 ❨Χοι(ὰκ)❩Χοιὰκ ζ|num:7|
9 ❨Ἀλεξ(άν)δ(ρος)❩Ἀλεξάνδρος ❨σεση(μείωμαι)❩σεσημείωμαι ❨δρα(χμὰς)❩δραχμὰς ἓξ ❨(γίνονται)❩γίνονται ϛ|num:6|