Sematia

o.lund.14.xml

TM: 74875HGV: 74875Date: 101 – 300Place: Theben

1 m1 S-1 |gap:?| [κα]ὶκαὶ Κασιανὲς Τικῶτι τῇ ἀδελφῇ πολλὰ χαίρειν .
2 S-2 [πρὸ]πρὸ [μὲν]μὲν [πά]ντωνπάντων εὐχόμεθά σε ὑγιαίνειν καὶ ἡμεῖς
3 [ὑγιαίν]ομενὑγιαίνομεν ❨με(τὰ)❩μετὰ τῶν κτηνῶν ἡμῶν καὶ τὸ
3-4 προ∤[σκύνημά]προ∤σκύνημά
4 [σο]υσου ποιοῦμεν παρὰ τοῖς ἐνθάδε θεοῖς , τὰ
5 |gap:?| ἡμῶν ἀναμνημίσκου καὶ τὸ
5-6 προσκύ∤[νημα]προσκύ∤νημα
6 [ἡμῶν]ἡμῶν ποίει ἐχόμενα τῆς κυρίας Λητῶ .