Sematia

zpe.211.174_3.xml

TM: 832145HGV: 832145Date: – Place:

1 m1 S-1 Ἀμμῶνις Μ[ενελάου]Μενελάου [❨πράκ(τωρ)❩]πράκτωρ
2 ❨ἀργ(υρικῶν)❩ἀργυρικῶν ❨Σοή(νης)❩Σοήνης ❨δι(ὰ)❩διὰ [❨Σαραπ(ίωνος)❩]Σαραπίωνος [❨γρα(μματέως)❩]γραμματέως [.]. S-2 [❨διέγρ(αψεν)❩]διέγραψεν
3 Θιναμμῶνι[ς]Θιναμμῶνις |gap:?|
4 ❨ὑπ(ὲρ)❩ὑπὲρ ❨τιμ(ῆς)❩τιμῆς ❨δη(μοσίου)❩δημοσίου ❨φο[ί(νικος)]❩φοίνικος [❨γενή(ματος)❩]γενήματος [τοῦ]τοῦ [ιβ|num:12|]ιβ|num:12|
5 ❨(ἔτους)❩ἔτους ❨Τραιανο(ῦ)❩Τραιανοῦ [❨ῥυπ(αρὰς)❩]ῥυπαρὰς [❨δραχ(μὰς)❩]δραχμὰς [δύο|num:2|]δύο|num:2|
6 ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ β|num:2| ❨(ἔτους)❩ἔτους ιγ|num:13| Τ[ραιανοῦ]Τραιανοῦ
7 Καίσαρο[ς]Καίσαρος [τοῦ]τοῦ [κυρίου]κυρίου
8 Θ[ὼθ]Θὼθ |gap:1-2|