Sematia

o.heid.403.xml

TM: 80605HGV: 80605Date: 130 – 150Place: Theben

1 m1 S-1 ιζ|num:17|
2 ∼Παναμεως∽Παναμεὺς ❨Ψενθώ̣(του)❩Ψενθώτου ❨Ψανσν(ῶτος)❩Ψανσνῶτος
3 Ὧρος υἱός
4 ∼Πεκύσιος∽Πεκῦσις ❨ἄλλο(ς)❩ἄλλος υἱός
5 ∼❨Ἀρυγχιο(ς)❩∽Ἀρῦγχις ❨Ψεντκερήβ(ιος)❩Ψεντκερήβιος ❨Πετοσίριο(ς)❩Πετοσίριος
6 ❨(δεκανὸς)❩δεκανὸς ∼❨Πετοσιριο(ς)❩∽Πετοσῖρις ❨ἀδελ(φός)❩ἀδελφός
7 Φατρῆς ❨ἄλλο(ς)❩ἄλλος ❨ἀδελ(φός)❩ἀδελφός
8 ❨Ἀμμώ̣νιο(ς)❩Ἀμμώνιος Ἑριέως Ποριεύθου
9 ∼Σαχομνέως∽Σαχομνεὺς ❨ὁμ(οίως)❩ὁμοίως Πανίσκου
10 ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Σεναν̣ο̣ύφ̣(ιος)❩Σενανούφιος
11 Ἀβῶς ❨νε(ώτερος)❩νεώτερος ❨Πετοσίριο(ς)❩Πετοσίριος ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Σενπ̣ι̣κ̣[ῶτος]Σενπικῶτος
12 ❨Ἀμμώ(νιος)❩Ἀμμώνιος ❨Ποριεύθ(ου)❩Ποριεύθου Α̣ν̣θ̣(…)Ανθ…
13 ❨(γίνoνται)❩γίνoνται ❨(ἄν)δ(ρες)❩ἄνδρες ι|num:10|