Sematia

o.heid.399.xml

TM: 80122HGV: 80122Date: 126 – 126Place: Ta Memnoneia (Theben)

1 m1 S-1 ❨ἡμερο̣φύλ(ακες)❩ἡμεροφύλακες ❨μην(ὸς)❩μηνὸς Χοιὰκ τοῦ ια|num:11| ❨(ἔτους)❩ἔτους Ἁδριανοῦ
2 Καίσαρος τοῦ κυρίου ·
3 S-2 ❨(δεκανὸς)❩δεκανὸς ∼Ψενσενφ[θομ]ωνθου∽Ψενσενφθομώνθης Σαραπίωνος
4 ∼Παμοντκαμητιο∽Παμοντκαμῆτις ❨Παήριο(ς)❩Παήριος ❨Φθομών(θου)❩Φθομώνθου
5 ∼Πετεχωνσιο∽Πετεχῶνσις ❨Ψενμώ(νθου)❩Ψενμώνθου Θοτσύτου
6 ❨Ψενμώ(νθης)❩Ψενμώνθης ❨Πασήμιο(ς)❩Πασήμιος ❨(ὁμοίως)❩ὁμοίως Ἁρπαμοῦς
7 ∼Ψεμώνθου∽Ψεμώνθης ❨Ψενθαήσιο(ς)❩Ψενθαήσιος Πετοσίριος
8 ❨Ψενμώνθ(ης)❩Ψενμώνθης ❨Χεμτσ(νέως)❩Χεμτσνέως Ἐπωνύχου
9 ❨γ(ίνονται)❩γίνονται ❨ἄνδ(ρες)❩ἄνδρες ϛ|num:6| .