Sematia

59980.xml

TM: 59980HGV: Date: – Place:

1 m1 S-1 |gap:?_lines| |gap:?|η̣θ̣|gap:?||gap:?|ηθ|gap:?|
2 |gap:2_lines|
4 Ὁ̣μ̣ή[ρου]Ὁμήρου
5 |gap:?||gap:4|τ̣μ|gap:?||gap:?||gap:4|τμ|gap:?|
6 |gap:1_lines|
7 |gap:1||gap:1|ο̣υ̣ρ̣|gap:?||gap:1||gap:1|ουρ|gap:?|
8 Ὁμήρ̣[ου]Ὁμήρου
9 [πύ]ρ̣γ̣οςπύργος δ’ οὐ̣οὐ χραίσμ[ησε]χραίσμησε [τετυγμένον]τετυγμένον [οὐδέ]οὐδέ [τι]τι [τάφρος]τάφρος
10 Ἀρχι[λόχου]Ἀρχιλόχου
11 χραίσμησε δὲ οὔτε π|gap:?| |gap:?|
12 Ὁμήρου
13 ὥ̣ς̣ὥς π[οτ]έποτέ τ̣ι̣ς̣τις ἐ̣ρ̣έ̣ε̣ι̣ἐρέει . S-2 τό̣τε̣τότε μ̣ο̣ι̣μοι χ[άνοι]χάνοι [εὐρεῖα]εὐρεῖα [χθών]χθών
14 Ἀρχιλόχου
15 |gap:6-7||gap:1| ἐμοὶ τόθ’ ἥδε γῆ χ̣|gap:?|χ|gap:?|
16 Ὁμήρου
17 |gap:6| ἀθανάτοισι θεοῖ[ς]θεοῖς |gap:?|
18 Ἀρχιλόχου
19 κοὐ δεῖ σ’ ἔπειτα σὺν θεοῖ[ς]θεοῖς |gap:?|
20 Ὁμήρου
21 |gap:?|τ̣|gap:4|ω̣π|gap:1|ν̣|gap:1|π̣ιχ|gap:?||gap:?|τ|gap:4|ωπ|gap:1|ν|gap:1|πιχ|gap:?|
22 |gap:?|υ̣|gap:?||gap:?|υ|gap:?| |gap:?_lines|