Sematia

o.fay.16.xml

TM: 40860HGV: 40860Date: 1 – 1Place: Euhemeria (Arsinoites)

1 m1 S-1 Ἀ̣λ̣ι̣ο̣ν̣ω̣Ἀλιονω μέρισον
1-2 Να̣ν̣τι∤τω̣Ναντι∤τω
2 |gap:1| ι̣(…)ι… ❨ὑπ(ὸ)❩ὑπὸ ❨κνῆ(κον)❩κνῆκον ❨[ὄ]νο(υς)❩ὄνους β|num:2|
3 καὶ ❨ὑπ(ὸ)❩ὑπὸ ὄροβον ❨ὄνο(υς)❩ὄνους β|num:2|
4 ❨θη(σαυρ…)❩θησαυρ… πρ(…)πρ…