Sematia

o.douch.5.583.xml

TM: 74139HGV: 74139Date: 301 – 425Place: Kysis (Oasis Magna)

1 m1 S-1 τῷ κυρίῳ μου ἀδελφῷ Ἀννουμέρις
2 Πεταῦρις ❨ἐπιμελ(ητὴς)❩ἐπιμελητὴς ❨κάστρω(ν)❩κάστρων Ἵβεως
3 ιγ|num:13| ❨ἰνδ(ικτίωνος)❩ἰνδικτίωνος χαίρειν . S-2 δὸς |gap:8|
4 φι ❨σ̣ί̣τ̣(ου)❩σίτου μ̣ό̣δ̣ι̣α̣μόδια ∼Ἠ̣τ̣α̣λ̣ι̣κ̣ά̣∽Ἰταλικά π̣έ̣ν̣τ̣ε̣πέντε ❨γί(νεται)❩γίνεται ❨μό(δια)❩μόδια
5 ε|num:5| ∼μονας̣∽μόνα . S-3 [❨σεσ(ημείωμαι)❩]σεσημείωμαι [ἐγὼ]ἐγὼ [Πετα]ῦ̣ρι̣ς̣Πεταῦρις
6 ❨ἐ̣π̣ι̣μ̣ε̣λ̣(ητὴς)❩ἐπιμελητὴς ι̣γ̣|num:13|ιγ|num:13| ❨ἰ̣ν̣δ̣(ικτίωνος)❩ἰνδικτίωνος .