Sematia

o.douch.4.483.xml

TM: 74036HGV: 74036Date: 301 – 425Place: Kysis (Oasis Magna)

1 m1 S-1 Χρῆστος Ἄλονις [καὶ]καὶ Ἀ̣γ̣ῆ̣ςἈγῆς
2 το̣ῖ̣ςτοῖς ἀδελφ̣ο̣ῖ̣ςἀδελφοῖς χ̣α̣ί̣ρ̣ε̣ι̣ν̣χαίρειν . S-2 ∼δ̣ο̣ς∽δότε
3 ∼Εἰσαχ[ι]ος∽Ἰσακίῳ ❨Ἑ̣ρ̣(μωνθίτῃ)❩Ἑρμωνθίτῃ σ̣κοπελαρ̣[ίῳ]σκοπελαρίῳ ἀ̣λ̣λ̣ὰ̣ἀλλὰ
4 μὴ ἀμελήσῃς εἰς τὸν λ̣ί̣θ̣ο̣ν̣λίθον
5 ἵππον · S-3 οὐκ ἔχει · S-4 Ἶσις̣Ἶσις ἡ̣ ἀ̣π̣|gap:5|ἀπ|gap:5|
6 τ̣ρ̣|gap:4|τρ|gap:4| ἕως ἔλθω . S-5 εὔχομα̣ι̣εὔχομαι .