Sematia

o.douch.1.49.xml

TM: 34383HGV: 34383Date: 301 – 425Place: Kysis (Oasis Magna)

1 m1 S-1 ⲡⲓⲥⲧⲱ⋰ⲓ⋱ⲡⲓⲥⲧⲱⲓ ∼❨ⲡⲣⲓⲅⲕ(ⲓⲯ)❩∽princeps ⲡⲉⲧⲥϩ̣ⲁ̣ⲉⲓⲡⲉⲧⲥϩⲁⲉⲓ
1-2 ⊢ⲛ⊣ⲡ⊢ϥ̣⊣∤ⲙⲉⲣⲓⲧⲛⲡϥ∤ⲙⲉⲣⲓⲧ
2 ⊢ⲛ⊣ⲥⲟⲛⲛⲥⲟⲛ ⲥⲁⲛⲥⲛⲱ ϩⲛ ⲡ⊢❨ϫ(ⲟⲉⲓ)ⲥ❩⊣ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⊢❨ⲭ(ⲁⲓⲣⲉ)❩⊣ⲭⲁⲓⲣⲉ
3 ⲉⲓⲥ ⲯⲓⲧ|num:9| ⊢ⲛ⊣∼ⲣⲧⲟⲃ∽ⲛἀρτάβη ⊢ⲛ⊣ⲥⲟⲩⲟⲛⲥⲟⲩⲟ
3-4 ϩⲁⲉⲓϫⲟⲟⲩ∤ⲥⲉ
4 ⲉϩⲣⲁⲉⲓ ϫⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲡⲟϣⲟⲩ
5 ⲉϫⲱⲧⲛ ⲧⲉⲧ⊢ⲛ⊣ϯⲧⲉⲧⲛϯ ∼ⲙⲉⲣⲟⲥ∽μέρος ⊢ⲛ⊣
6 ⲇⲓⲱ̣ⲇⲓⲱ ⲙⲁ⊢ⲛ⊣ⲕⲁⲙⲟⲩⲗⲙⲁⲛⲕⲁⲙⲟⲩⲗ ∼ⲕⲁⲧⲁ∽κατά ⲑⲉ
6-7 ⲉⲛ∤ⲧⲉ̣ⲧⲛⲁϫⲓⲉⲛ∤ⲧⲉⲧⲛⲁϫⲓ
7 ⊢ⲛ⊣ⲙⲟⲥⲛⲙⲟⲥ ⲁⲩⲱ
8 ⲧⲉⲧⲛⲥϩⲁⲉⲓ ϫⲉ ϩⲁ ⲟⲩⲏⲣ
8-9 ⲉⲓⲉ∤ⲧⲉ
9 ⲧⲏⲩⲧ⊢ⲛ⊣ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲟⲩϫⲁ̣ⲉⲓⲟⲩϫⲁⲉⲓ ϩⲛ ⲡ⊢❨ϫ(ⲟⲉⲓ)ⲥ̣❩⊣ⲡϫⲟⲉⲓⲥ