Sematia

o.douch.1.17.xml

TM: 34353HGV: 34353Date: 301 – 425Place: Kysis (Oasis Magna)

1 m1 S-1 |gap:?| ❨χυρ(ινων)❩χυρινων
2 |gap:?|σπερ(…)|gap:?|σπερ… ❨λί(τραι)❩λίτραι ε|num:5|
3 |gap:?| [Ἀβ]ρεὰμἈβρεὰμ Τεσαῦρις ❨λί(τραι)❩λίτραι ε|num:5|
4 |gap:?|ν̣ρεταβου(…)|gap:?|νρεταβου… ❨λί(τραι)❩λίτραι γ|num:3|
5 |gap:?|σερε Θέκρα ❨λί(τραι)❩λίτραι β|num:2| 𐅵|num:1/2|
6 |gap:?| [Πλ]ῆνιςΠλῆνις ❨ἀρ(ματοῦρα)❩ἀρματοῦρα ❨λί(τραι)❩λίτραι δ|num:4|
7 |gap:?||gap:4| ε̣π̣ι̣επι ❨λί(τραι)❩λίτραι |gap:1|