Sematia

o.camb.43.xml

TM: 73522HGV: 73522Date: 137 – 181Place: Ta Memnoneia (Theben)

1 m1 S-1 Ἑ̣ρμίαςἙρμίας καὶ ❨μέτοχ(οι)❩μέτοχοι ❨πράκ(τορες)❩πράκτορες ❨ἀργ(υρικῶν)❩ἀργυρικῶν ❨Με(μνονείων)❩Μεμνονείων
2 ❨ἔ̣σ̣χ(ομεν)❩ἔσχομεν ❨ὑπ(ὲρ)❩ὑπὲρ ❨λαογρ̣(αφίας)❩λαογραφίας κα|num:21| ❨(ἔτους)❩ἔτους ❨ὀνό(ματος)❩ὀνόματος
3 |gap:3|ε̣|gap:2|ω̣χιος|gap:3|ε|gap:2|ωχιος ❨νεω(τέρου)❩νεωτέρου
4 ❨Πα̣τ̣σ̣έ̣βθιο(ς)❩Πατσέβθιος ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς η|num:8| .
5 S-2 ❨(ἔτους)❩ἔτους κα|num:21| ❨Ἐπ(εὶφ)❩Ἐπεὶφ ιβ|num:12| .
6 S-3 Πλῆ̣νιςΠλῆνις ❨σεσ̣ημ(είωμαι)❩σεσημείωμαι .