Sematia

basp.54.105.xml

TM: 704966HGV: 704966Date: – Place:

1 m1 S-1 ❨[(ἔτους)]❩ἔτους ἑνδεκάτου ❨Αὐτο[κρά(τορος)]❩Αὐτοκράτορος ❨[Καίσ(αρος)]❩Καίσαρος
2 [Δ]ο̣μιτιανοῦΔομιτιανοῦ Σεβα[στοῦ]Σεβαστοῦ
3 ∼[μη]ν̣ε̣ὶ∽μηνὶ Γερμανικοῦ ⊢κ⊣|num:20|κ|num:20| [ἐν]ἐν [❨κώ(μῃ)❩]κώμῃ
4 [Ἡρα]κλείᾳἩρακλείᾳ τῆς ❨Θεμ[(ίστου)]❩Θεμίστου ❨[μερ(ίδος)]❩μερίδος [τοῦ]τοῦ
5 [Ἀρ]σινοείτουἈρσινοείτου νομο̣[ῦ]νομοῦ [.]. S-2 [ὁμολογεῖ]ὁμολογεῖ
6 |gap:?| Ὧρος ἀπελεύθε̣ρ̣[ος]ἀπελεύθερος [Ζωίδος]Ζωίδος
7 [ὡς]ὡς ἐ̣τῶνἐτῶν εἴκοσι|num:20| οὐλὴ |gap:8_precision=low|
8 [Ὀνν]ώ̣φριὈννώφρι Ἁρφαήσεω[ς]Ἁρφαήσεως [ὡς]ὡς [ἐτῶν]ἐτῶν
9 [τρ]ι̣άκον<τα>|num:30|τριάκοντα|num:30| οὐλὴ καρ[πῷ]καρπῷ |gap:3|
9-10 [δέξ]∤[ασ]θ̣α̣ιδέξ∤ασθαι
10 παρ’ αὐτοῦ τ|gap:2| [λοιπ]|gap:2|λοιπ|gap:2|
11 [ὧ]νὧν ∼ὄφιλεν∽ὤφειλεν αὐτῷ |gap:8_precision=low|
12 |gap:?| Τααρπαγάθης̣Τααρπαγάθης |gap:5| [καθ’]καθ’
13 [ὁ]μολογίανὁμολογίαν ἑξαμ[άρτυρον]ἑξαμάρτυρον
14 [δρ]αχμῶ̣νδραχμῶν δια[κοσίων]|num:200|διακοσίων|num:200|
15 |gap:3|φ̣ρίου|gap:3|φρίου δραχμ̣[ὰς]δραχμὰς |gap:1-3||num:| ❨[ὑπογρα(φεὺς)?]❩ὑπογραφεὺς
16 |gap:?| τοῦ ὁμολογο[ῦντος]ὁμολογοῦντος |gap:?|
17 [Φ]ιλοξένουΦιλοξένου ❨ὡ(ς)❩ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν ν|num:50| |gap:1| [|gap:8_precision=low|]|gap:8_precision=low|
18 m2 |gap:?| Ὧρος ἀπελε̣[ύθερος]ἀπελεύθερος
19 [Ζ]ω̣ΐ̣δ̣οςΖωΐδος ὁμο̣[λογῶ]ὁμολογῶ
19-20 [ἀπέ]∤[χειν]ἀπέ∤χειν
20 παρὰ Ονν̣[ώφριος]Οννώφριος
21 |gap:4||gap:1|ις ἀφ’ ὧν [|gap:7_precision=low|]|gap:7_precision=low| |gap:?_lines|