Sematia

p.nekr.35.xml

TM: 704426HGV: 704426Date: – Place:

1 m1 S-1 |gap:?_lines| |gap:30| κ̣[α]ὶ̣καὶ
2 εἰς ἀεὶ τ[ῇ]τῇ [σῇ]σῇ [τ]ύ̣χ̣ῃτύχῃ χάρ̣[ι]ταςχάριτας ὁμ[ολογ]ε̣ῖνὁμολογεῖν . S-2 διευτύχει . S-3 |vac:1_lines|
3 ὑπατεία[ς]ὑπατείας [τῶ]ντῶν δεσποτῶ̣νδεσποτῶν ἡμῶν̣ἡμῶν Σ̣εουήρουΣεουήρου
4 Σεβαστοῦ̣Σεβαστοῦ καὶ Μαξιμίν̣ουΜαξιμίνου τοῦ ἐπιϕα̣νεστάτουἐπιϕανεστάτου
5 Καίσαρος Μ[ε]χειρΜεχειρ ⊢κβ⊣|num:22|κβ|num:22| . S-4 |vac:1_lines|
6 m2 Σοῦρις νεκροτάϕος [π]ρ̣οκείμενοςπροκείμενος δημοσίᾳ
7 προεθέμην . S-5 ἔγραψα ὑ̣[π]ὲρὑπὲρ αὐτοῦ̣αὐτοῦ Αὐρήλιος
8 Παᾶπις Φιλοσαράπ̣[ι]δοςΦιλοσαράπιδος .