Sematia

p.sarap.32.xml

TM: 17049HGV: 17049Date: 119 – 119Place: Hermopolites

1 m1 S-1 |gap:1||gap:2||gap:2|ν̣η|gap:1||gap:2||gap:2|νη Ἀ̣μ̣μ̣ωνίουἈμμωνίου μετὰ κυρίου τοῦ
1-2 ἐμα̣∤[υτ]ῆ[ς]ἐμα∤υτῆς
2 υ[ἱ]ο̣ῦυἱοῦ Εὐ̣δαίμονοςΕὐδαίμονος Ἀ[π]ολλωνίουἈπολλωνίου Ἀνουβίωνι
3 Σ̣α̣ρ̣α̣π̣ί̣ω̣ν̣ο̣ς̣Σαραπίωνος ❨χαί(ρειν)❩χαίρειν . S-2 μεμέτ[ρ]ημ̣[αι]μεμέτρημαι παρὰ σοῦ ἀφʼ ὧν
4 ὀ̣φ̣ε[ίλεις]ὀφείλεις μοι ἐκφορίων γ̣ε̣νήματοςγενήματος τοῦ
4-5 ἐνεσ∤τῶτο̣ς̣ἐνεσ∤τῶτος
5 τρίτου̣τρίτου ἔ̣τ̣ο̣υ̣ς̣ἔτους Ἁδριανοῦ Καίσαρος τοῦ κυρίου
6 τ̣ὰςτὰς πυροῦ̣πυροῦ ἀ̣ρτάβ̣αςἀρτάβας δέκα τρεῖς ⸢τρίτον⸣τρίτον 〚τ̣έ̣τα̣ρτ̣ο̣ν̣〛τέταρτον
7 ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨(πυροῦ)❩πυροῦ ❨(ἀρτάβαι)❩ἀρτάβαι ι̣γ|num:13|ιγ|num:13| γ|num:1/3_tick| . S-3 ❨(ἔτους)❩ἔτους γ|num:3| [Α]ὐτοκράτοροςΑὐτοκράτορος Καίσαρος
8 Τραιαν̣οῦΤραιανοῦ Ἁ[δριαν]οῦἉδριανοῦ Σεβαστοῦ Μεσορὴ
8-9 εἰκά̣∤[δ]ι̣εἰκά∤δι
9 [μιᾷ]μιᾷ [χωρὶ]ςχωρὶς [ὧ]νὧν ἔχεις μου γραμμάτων
10 [ἄλλ?]ω̣νἄλλων Ε̣ὐ̣δαίμωνΕὐδαίμων Ἀπολλωνίου
10-11 ἐπιγέ∤[γραμμαι]ἐπιγέ∤γραμμαι
11 [τῆς]τῆς μ[η]τρόςμητρός μο̣υμου κ̣ύριοςκύριος ❨(καὶ)❩καὶ
11-12 ἔγρα∤ψα
12 ὑπ[ὲρ]ὑπὲρ [αὐτ]ῆ̣ςαὐτῆς μὴ [εἰ]δυί̣ηςεἰδυίης γράμματα .