Sematia

p.ross.georg.3.48.xml

TM: 36224HGV: 36224Date: 501 – 600Place: Aphrodites Kome? (Antaiopolites)

1 m1 S-1 [|g:chirho|]|g:chirho| [τὸ]τὸ [δίκαιον]δίκαιον [τοῦ]τοῦ [ἁγίου]ἁγίου [μοναστη]ρίουμοναστηρίου Ἄπα Σενούθ[ου]Σενούθου ❨ἀρχιμ[ανδρ(ίτου)]❩ἀρχιμανδρίτου [ὄ]ρο[υς]ὄρους [Τρι?]φί̣[ο?]υΤριφίου [τοῦ]τοῦ [❨Πανοπολ(ίτου)❩]Πανοπολίτου [νομοῦ]νομοῦ [διὰ]διὰ [τοῦ]τοῦ [δεῖνος]δεῖνος
2 [τοῦ]τοῦ [θεοφιλεστάτου]θεοφιλεστάτου ❨πρεσβ(υτέρου)❩πρεσβυτέρου καὶ ἀρχιμανδρίτου διʼ ἐ[μ]οῦἐμοῦ Κουρσίου ⋰Ἰ⋱ωσηφ[ίου]Ἰωσηφίου προνοητ[οῦ]προνοητοῦ [τοῦ]τοῦ [αὐτοῦ]αὐτοῦ [ἁγίου]ἁγίου [μ̣ο̣ν̣α̣σ̣τ̣η̣ρ̣ί̣ο̣υ̣]μοναστηρίου
3 [Αὐρηλίῳ]Αὐρηλίῳ [Φοιβάμμων]ιΦοιβάμμωνι Τριαδέλφου ἀπὸ Ἀφροδίτ̣η̣ς̣Ἀφροδίτης ❨χα̣ίρ(ειν)❩χαίρειν . S-2 ἔσχον καὶ πεπλήρωμαι π[αρὰ]παρὰ [σοῦ]σοῦ [τῶν]τῶν [ἐκφορίων]ἐκφορίων [τῶν]τῶν [ὑπὸ]ὑπὸ [σὲ]σὲ
4 [ἀρουρῶν]ἀρουρῶν [κλήρου]κλήρου |gap:2||gap:2|ν|gap:3|ν ∼ἀνυδρο〚ν〛υ∽ἀνύδρου ❨πεδι[ά]δ(ος)❩πεδιάδος Φθλὰ ἔν τε σίτῳ καὶ κριθαῖς [ἀκολούθως]ἀκολούθως [τῇ]τῇ [μισθώσει]μισθώσει [ὑπὲρ]ὑπὲρ [❨καν(όνος)❩]κανόνος
5 [τῆς]τῆς |gap:13| [ης]ης ❨[ἰν]δ̣(ικτίονος?)❩ἰνδικτίονος ἐκ πλήρους καὶ ἐξέδωκα ταύτην πληρωτικὴ[ν]πληρωτικὴν [ἀποχὴν]ἀποχὴν [εἰς]εἰς [σὴν]σὴν [ἀσφάλειαν]ἀσφάλειαν [ὡς]ὡς [❨πρόκ(ειται)❩]πρόκειται .
6 S-3 [ἐγράφη?]ἐγράφη |gap:?| ∼[ὀ]γ̣δωης∽ὀγδόης ❨ἰνδικ(τίονος)❩ἰνδικτίονος . S-4 |g:chirho| m2 ❨προκ(είμενος)❩προκείμενος ἅγιος τόπος ⊢Ἄπα⊣Ἄπα ⊢Σενούθου⊣Σενούθου ❨δ(ι)ʼ❩διʼ ἐμοῦ Κουρσίου ⋰Ἰ⋱ω[σηφίου]Ἰωσηφίου [προνοητοῦ]προνοητοῦ |gap:5|
7 [στοιχεῖ]στοιχεῖ [μοι]μοι [ἡ] [ἀποχὴ]ἀποχὴ ὡς ❨πρόκ(ειται)❩πρόκειται . S-5 [Αὐ]ρ̣ήλ̣ι̣[ο]ςΑὐρήλιος Ἀβραὰμ Βίκτορος ἀξιωθεὶς ἔγραψα ὑπὲρ αὐ[τοῦ]αὐτοῦ [γράμματα]γράμματα [μὴ]μὴ [εἰδότος]εἰδότος [καὶ]καὶ [εἰπόντος]εἰπόντος
8 [πεπληρῶσθαι]πεπληρῶσθαι [ἀκολούθως]ἀκολούθως ∼τ̣ῆς∽τῇ ∼μισθώσεως∽μισθώσει ἐκ̣ἐκ π̣λ̣ήρουςπλήρους |gap:4||gap:1|ρ|gap:4||gap:1| |vac:?| |g:chirho| διʼ ἐμοῦ Κύρου ❨νομικ(οῦ)❩νομικοῦ