Sematia

p.princ.3.133.xml

TM: 17263HGV: 17263Date: 303 – 303Place: Oxyrhynchos

1 m1 S-1 Αὐρήλιοι ❨[Π]τολμίω(ν)❩Πτολμίων ἐξηγητὴς καὶ
2 Ἡρα[κλ]ειαν[ὸ]ςἩρακλειανὸς καὶ Μωρίων
2-3 ἀρχιε∤ρεὺ[ς]ἀρχιε∤ρεὺς
3 [ἀ]μφό[τ]εροιἀμφότεροι βουλευταὶ τῆς ❨λαμ(πρᾶς)❩λαμπρᾶς
4 καὶ ❨[λ]αμπρο(τάτης)❩λαμπροτάτης Ὀ[ξυ]ρυγχειτῶνὈξυρυγχειτῶν πόλεως
5 ❨δη[μο]σ(ίων)❩δημοσίων ❨χρημά(των)❩χρημάτων ∼τραπεζεῖται∽τραπεζῖται
5-6 Αὐρη∤λίᾳ
6 Σ[ι]ντοτόῃΣιντοτόῃ τῇ καὶ Ἀλειταρείῳ ❨χ(αίρειν)❩χαίρειν .
7 S-2 διέ[γ]ραψαςδιέγραψας ἡμῖν ἐπὶ τὴν τοῦ νομοῦ
8 δη[μοσί]α[ν]δημοσίαν [τ]ράπ[ε]ζαντράπεζαν εἰς
8-9 ἀρίθμη∤σιν
9 |gap:5| [το]ῦτοῦ μ[ην]ὸςμηνὸς Χοίακ λ|num:30|
10 ὑπ[ὲρ]ὑπὲρ |gap:5|ολίου ∼[ἐ]ποικίω∽ἐποικίου Ταωτρι|gap:2|
11 |gap:12|ς ιθ|num:19| καὶ ιη|num:18|
12 καὶ [ια|num:11|]ια|num:11| |gap:6| [δρ]αχμὰςδραχμὰς
12-13 ∼τρισχει∤λί[ας]∽τρισχι∤λίας
13 ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ Γ|num:3000|
14 ἔτους [ἐννεακ]αιδεκ[ά]τουἐννεακαιδεκάτου καὶ ❨(ἔτους)❩ἔτους ιη|num:18|
15 [τῶν]τῶν [δεσποτῶν]δεσποτῶν ἡμῶ[ν]ἡμῶν Διοκλητιανοῦ
16 κα[ὶ]καὶ [Μαξιμιανοῦ]Μαξιμιανοῦ [Σεβα]στ[ῶν]Σεβαστῶν [καὶ]καὶ [❨(ἔτους)❩]ἔτους [ια|num:11|]ια|num:11|
17 [Κωνσταντίου]Κωνσταντίου [καὶ]καὶ [Μαξιμιανοῦ]Μαξιμιανοῦ [τῶν]τῶν
18 [ἐπιφανεστάτων]ἐπιφανεστάτων [Καισάρων]Καισάρων Παῦνι ι|num:10| .
19 S-3 |vac:?|
20 |gap:2_lines|