Sematia

p.petr.3.123.xml

TM: 7591HGV: 7591Date: -227 – -226Place: Arsinoites

2 m1 S-1 |gap:?| [τ]ῶντῶν παστοφόρων τοῦ Σούχου περὶ τοῦ ἀπεσταλμένου
3 |gap:?| ἐπὶ τὰ γινόμενα τοῦ κα|num:21| ❨(ἔτους)❩ἔτους