Sematia

p.leid.inst.27.xml

TM: 25424 25425HGV: 25424 25425Date: 1 – 100Place: Hermopolites (?)

1 m1 S-1 |gap:4|ι|gap:3|νιδοσ|gap:1|υ
2 Ζώπυρος Θέωνι τῷ
3 ❨τιμιωτ(άτῳ)❩τιμιωτάτῳ χαίρειν .
4 S-2 ἔλαβον τὸν ❨χρηματισμ(ὸν)❩χρηματισμὸν
5 τῆς μιᾶς ἡμίσους
6 τετάρτης|num:1|⧼|num:1/2|⧼|num:1/4| ἀρούρης πρὸς
7 |gap:1||gap:2||gap:1|ησι̣ν|gap:1||gap:2||gap:1|ησιν καὶ |gap:1||gap:4||gap:1|ισμ(…)|gap:1||gap:4||gap:1|ισμ…
8 ἐκ ∼του∽τῶν ❨Ἰσιζέλμιο(ς)❩Ἰσιζέλμιος καὶ ❨Ζαζέλμ(ιος)❩Ζαζέλμιος
9 ❨κλήρω(ν)❩κλήρων ,
10 οὗ ∼γείτονος∽γείτονες · S-3 νότου
11 Κλαυδία Ἡράκλεια
12 καὶ ἄλλων , βορρᾶ καὶ ❨ἀπη(λιώτου)❩ἀπηλιώτου
13 Ἰάσ[ω]ν̣Ἰάσων ∼Πτολλεμαιου∽Πτολεμαίου
14 καὶ ἄλλων , ❨λιβ(ὸς)❩λιβὸς ∼βουνου∽βουνός .
15 S-4 Τεσενπτόλλις ἀπὸ
16 κώμης Θμοινέτει ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Κυνοπ(ολίτου)❩Κυνοπολίτου ,
17 δὲ Σαμβίων Δωσιθέου
18 ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ∼Δ[ημ]αρείου∽Δημαρίου ἀπὸ ❨Ψύχ(εως)❩Ψύχεως
19 τοῦ Πασκὼ τοῦ ❨Ἑρμοπολ(ίτου)❩Ἑρμοπολίτου .
20 S-5 ἔστι σοῦ τὸ ❨γραμματικ(όν)❩γραμματικόν ,
21 ὡς θέλεις .
22 m2 S-6 ❨ἐντολ(ὴ)❩ἐντολὴ ❨Θο̣ώ(νιος)❩Θοώνιος ❨λογι(στοῦ)❩λογιστοῦ
23 ❨Τιβ(ερίου)❩Τιβερίου ❨Κλαυδ(ίου)❩Κλαυδίου Ε|gap:4|ς|gap:1|(…)Ε|gap:4|ς|gap:1|…
24 διὰ ❨Ῥοδοκλ(έους)❩Ῥοδοκλέους ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨ἐπιτ(ρόπου)❩ἐπιτρόπου
25 ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Λάχολ(ος)❩Λάχολος ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Ἑρμ(οπολίτου)❩Ἑρμοπολίτου ἄν̣ωἄνω ❨τοπ(αρχίας)❩τοπαρχίας .
26 S-7 ❨ὁμολ(ογία)❩ὁμολογία Ἀπολ(…)Ἀπολ… ❨Ποσειδω̣(νίου)❩Ποσειδωνίου
27 ❨πρεσβυτέρο(υ)❩πρεσβυτέρου ❨το(ῦ)❩τοῦ Πτολλ|gap:1|(…)Πτολλ|gap:1|…
28 ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Ἰσιδώ̣(ρας)❩Ἰσιδώρας ἀπὸ ❨Πτεμκυ|gap:2|εω(ς)❩Πτεμκυ|gap:2|εως
29 ❨δι(ὰ)❩διὰ υμ|gap:2|ε(…)υμ|gap:2|ε… .
30 S-8 ❨ἐντολ(ὴ)❩ἐντολὴ Σαραπ(…)Σαραπ… ❨πρεσβυτέ̣ρ̣ο̣(υ)❩πρεσβυτέρου
31 ❨λεγομ(ένου)❩λεγομένου Μι̣κρ(…)Μικρ… απα(…)απα… |gap:1|α̣ς|gap:1|ας
32 ❨(δραχμ…)❩δραχμ… η|num:8|
33 ❨ποίη(σον)❩ποίησον ενδι(…)ενδι… τολ̣ικ(…)τολικ… Σαραπ(…)Σαραπ…
34 ❨Διογ(ένους)❩Διογένους ❨το(ῦ)❩τοῦ Φαμίν̣ουΦαμίνου ❨πρεσ(βυτέρου)❩πρεσβυτέρου
35 Αρ|gap:1|ε̣ω(…)Αρ|gap:1|εω… ❨τοπ(αρχίας)❩τοπαρχίας Π|gap:2|η(…)Π|gap:2|η…
36 τετε|gap:2|α|gap:1|αι|gap:2|ι ❨τ[ο]π̣(αρχίας?)❩τοπαρχίας |gap:3| .