Sematia

p.herm.51.xml

TM: 39261HGV: 39261Date: 601 – 700Place: unbekannt

1 m1 S-1 |gap:?|ω̣ν|gap:?|ων καὶ ὄντως ἐὰ̣ν̣ἐὰν μὴ αὐτὸς Θεὸς̣Θεὸς |gap:?|
2 |gap:?|μ̣ω̣ν|gap:?|μων ἔχει ἐν̣ἐν τά̣χειτάχει π̣λ̣ηρ̣ωθ̣ῆ̣ν̣α̣ιπληρωθῆναι |gap:?|
3 |gap:?| σου ∼ἐσάπαξ∽εἰσάπαξ τ̣ετε τὸ πό̣σ̣ονπόσον τῆς τοιαύτη[ς]τοιαύτης |gap:?|
4 |gap:?| ἐὰν μὴ ἐνδώσητε ἐκ τῆς ἀνεγκεφ[ά]λ̣[ου]ἀνεγκεφάλου |gap:?|
5 |gap:?|ω̣ν|gap:?|ων · S-2 ὡς εἰκὸς γὰρ ἤδη ∼ἐμαθητε∽ἐμαθετε ὡς ε|gap:?|
6 |gap:?| [τ]οῦτοῦ Σκέλους καὶ ἀν̣ῆλθενἀνῆλθεν εἰς τὰ ἴδι[α]ἴδια |gap:?|
7 |gap:?| [τ]ὰτὰ χωρία πραιδεύοντες καὶ ε|gap:?|
8 |gap:?|η ἣν |gap:5| κ̣α̣ὶ̣καὶ ἔγραψέν μοι Διοσκο|gap:?|
9 |gap:?_lines|