Sematia

p.heid.10.448.xml

TM: 381907HGV: 381907Date: 125 – 126Place: Ankyron (Herakleopolites) (?)

1 m1 S-1 [|gap:1|]ρ̣σ|gap:2||gap:16_precision=low||gap:1|ρσ|gap:2||gap:16_precision=low|
2 [|gap:1|]|gap:1|ι̣ο̣κ̣|gap:?||gap:16_precision=low||gap:1||gap:1|ιοκ|gap:?||gap:16_precision=low|
3 [|gap:1|]ει|gap:1|π̣|gap:1|ει|gap:1|π |gap:1||gap:?||gap:16_precision=low|
4 [|gap:1|]ουλ̣|gap:1||gap:?||gap:6_precision=low|ε̣ι|gap:1|ουλ|gap:1||gap:?||gap:6_precision=low|ει [|gap:2|]|gap:2| |gap:2||gap:6_precision=low|
5 |gap:1|π|gap:3||gap:7_precision=low||gap:2||gap:8_precision=low|
6 χα̣ίρ[ειν]χαίρειν [.]. S-2 [ὁμο]λ̣ο̣γ̣ῶ̣ὁμολογῶ ἔ̣[χ]ε̣ι̣[ν]ἔχειν
7 παρὰ̣παρὰ σ̣[οῦ]σοῦ [ἐν]ἐν [χρ]ή̣σ̣ειχρήσει ἀ̣ργυρί[ο]υ̣ἀργυρίου
8 [δ]ραχμ[ὰς]δραχμὰς [διακο]σίας|num:200|διακοσίας|num:200| , ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ σ|num:200| ,
9 τόκου [ὡς]ὡς [ἐκ]ἐκ [δ]ραχμῆς̣δραχμῆς μιᾶς
10 [τ]ῇτῇ μν[ᾷ]μνᾷ [κατὰ]κατὰ [μ]ῆν̣α̣μῆνα ἕ[κα]σ̣τ̣ονἕκαστον ,
11 ἃς καὶ ἀπ̣[οδώσ]ωἀποδώσω ἐν μηνὶ
12 [|gap:1|]|gap:4||gap:1||gap:4| τ̣[οῦ]τοῦ [ἐνε]στῶτοςἐνεστῶτος δεκάτου|num:10|
13 [❨(ἔτους)❩]ἔτους [Ἁδριανοῦ]Ἁδριανοῦ [Κ]αίσαροςΚαίσαρος τοῦ
14 [κυρίου]κυρίου [,], [γινομέ]νηςγινομένης σοι τῆς
15 [πράξεως]πράξεως [ἔκ]ἔκ [τ]ετε ἐμοῦ καὶ ἐκ τῶν
16 [ὑπαρχόντων]ὑπαρχόντων μ̣οιμοι πάντων
17 [καθάπερ]καθάπερ [ἐκ]ἐκ [δίκ]ηςδίκης . S-3 τὸ χειρόγραφον
18 [κύριον]κύριον [ἔστω]ἔστω [ὡς]ὡς ἐ̣νἐν δημοσ[ί]ῳδημοσίῳ
19 [κατακεχωρισ]μένον̣κατακεχωρισμένον . S-4 |vac:?|
20 [❨(ἔτους)❩]ἔτους [δεκάτ]ο̣υ̣|num:10|δεκάτου|num:10| Αὐτοκ̣ράτορ[ος]Αὐτοκράτορος [Καίσ]α̣[ρος]Καίσαρος
21 [Τραιανο]ῦΤραιανοῦ Ἁδρια̣ν̣οῦἉδριανοῦ Σ[εβαστοῦ]Σεβαστοῦ
22 |gap:6_precision=low| [μ]ιᾷμιᾷ κα̣ὶ̣καὶ εἰκάδι|num:21|