Sematia

p.cair.masp.1.67029.xml

TM: 18993HGV: 18993Date: 548 – 548Place: Aphrodites Kome? (Antaiopolites)

1 m1 S-1 |vac:?| προσῆλθεν ἡμῖν , ὁρμᾶσθαι μὲν λέγων ἀπὸ Ἀφροδίτ[ης]Ἀφροδίτης
2 [τ]ῆ̣ςτῆς κ̣ώμ̣ηςκώμης ημι|gap:4||gap:4||gap:4||gap:4||gap:2|ι̣κ̣ε̣|gap:4||gap:4||gap:4|ημι|gap:4||gap:4||gap:4||gap:4||gap:2|ικε|gap:4||gap:4||gap:4|
3 〚ταύτην〛ταύτην ὑπὸ Θεοδοσίῳ ⸢δὲ⸣δὲ τῷ ❨μεγαλ̣ο̣πρ̣(επεστάτῳ)❩μεγαλοπρεπεστάτῳ ⸢τα̣ύ̣τη̣ν̣⸣ταύτην ⸢τ|gap:4||gap:1|⸣τ|gap:4||gap:1| 〚τὴν〛τὴν 〚κώμη̣[ν]〛κώμην |gap:2| ἐ̣κ̣ε̣ῖ̣ν̣ο̣ν̣ἐκεῖνον
4 ἐ̣[πιλ]ε̣[γ]ό̣μ̣ενονἐπιλεγόμενον τούς τε δ̣ημοσίουςδημοσίους φόρ̣ο̣υ̣ςφόρους ἑ̣τ[έ]ρους̣ἑτέρους τ[ε]τε |gap:4||gap:2|
5 〚ο⋰υ⋱〛ου ❨ὀ̣ν̣όματ(ος)❩ὀνόματος πατ̣ρ̣ωνικίωνπατρωνικίων 〚ἐφʼ〛ἐφʼ 〚ε̣ὐτελεῖσθαι〛εὐτελεῖσθαι ὑπὲ̣ρὑπὲρ τ̣ῆ̣ς̣τῆς [ἀρτ]ί̣ω̣[ς]ἀρτίως
6 [διαδρ]α̣μ̣[ο]ύ̣σ̣η̣ς̣διαδραμούσης ἑνδεκάτης ἐπινεμήσεως τὴν μὲν ὑπὲρ τ[ῶν]τῶν
7 π̣|gap:4|π|gap:4| [δι]καίωνδικαίων ἀπόδει̣ξ̣ι̣ν̣ἀπόδειξιν π̣[α]ρ̣[ασ]χ̣[εῖν?]παρασχεῖν |gap:?|
8 β̣ά̣λλου[σ]ανβάλλουσαν καταβ̣ολὴνκαταβολὴν μηδαμῶ̣[ς]μηδαμῶς δεδωκέναι |gap:3|ε̣ν|gap:1|ε|gap:4||gap:4||gap:3|εν|gap:1|ε|gap:4||gap:4|
9 |gap:1_lines|
10 τοιούτους ἀ̣παι̣τεῖνἀπαιτεῖν ἐθέλοντας φ[ό]ρουςφόρους , ᾔτησέν τε , ὥστ̣ε̣ὥστε
11 μὴ δ̣ι̣π̣λ̣ὴνδιπλὴν τὴν ε[ἴσπρα]ξ[ιν]εἴσπραξιν |gap:8|η̣ς̣|gap:8|ης ἀπορία̣ἀπορία π̣ρ̣|gap:4||gap:3|πρ|gap:4||gap:3|
12 τελε̣ι̣α̣τελεια , τῆς ἐξ ἡμῶν βοηθεία[ς]βοηθείας τ[υ]χ̣[εῖ]ν̣τυχεῖν · S-2 ὅθεν τὴν παρο[ῦσαν]παροῦσαν
13 ἐπιστολὴν ποιησάμ̣ε̣ν̣[οι?]ποιησάμενοι [μὲν?]μὲν [θεσπίζο?]μ̣εν̣θεσπίζομεν ∼του∽τοὺς εὐ̣κ̣λ̣ε̣ε̣[ῖς?]εὐκλεεῖς
14 ⋰ὑ⋱μ̣ᾶ̣ςὑμᾶς [ἐξ]ετάσαιἐξετάσαι τὰ εἰς ἡμᾶς ἀνη̣νεγμέναἀνηνεγμένα , καὶ εἰ ταῦτα λάβοι[τε]λάβοιτε
15 τ̣ῇ̣τῇ [ἀ]λ̣η̣θείᾳἀληθείᾳ συμβ̣αί̣ν̣[ει]νσυμβαίνειν , μηδαμῶ̣ς̣μηδαμῶς συγχ̣ω̣ρῆ̣σ̣α̣[ι]συγχωρῆσαι [τού?]τῳτούτῳ
16 |gap:4||gap:4||gap:4||gap:4||gap:4||gap:4||gap:4||gap:2| δ̣ε̣η̣θ̣έ[ντα]δεηθέντα |gap:4||gap:2|
17 ε|gap:4||gap:3|ν̣ε|gap:4||gap:3|ν , ἀλλὰ συνε̣λ̣άσαισυνελάσαι παντο̣|gap:17|παντο|gap:17|
18 |gap:?_lines|