Sematia

p.bon.15.xml

TM: 17175HGV: 17175Date: – Place:

1 m1 S-1 [Αὐτοκράτωρ]Αὐτοκράτωρ [Καῖσαρ]Καῖσαρ [Μάρκος]Μάρκος [Αὐρήλιος]Αὐρήλιος [Σεουῆρος]Σεουῆρος [Ἀντω]νεῖνοςἈντωνεῖνος Εὐσεβὴς Ἀρα[βικὸς]Ἀραβικὸς [Ἀδιαβηνικὸς]Ἀδιαβηνικὸς [Γερμανικὸς]Γερμανικὸς [Βρεταννικὸς]Βρεταννικὸς
1bis m2 |gap:?|αω μ̣η̣ν̣ὶ̣μηνὶ κη|gap:4||gap:1| |vac:?| |gap:?|
2 m1 [Παρθικὸς]Παρθικὸς [μέγιστος]μέγιστος [Εὐτυχὴς]Εὐτυχὴς [Σεβαστὸς]Σεβαστὸς [,], [θεοῦ]θεοῦ [Καίσαρο]ςΚαίσαρος Λουκίου Σεπτιμίου Σ[εουήρου]Σεουήρου [Περτίνακος]Περτίνακος [υἱός]υἱός [,], [λέγει]λέγει [·]·
3 S-2 |gap:?|μ|gap:1|ν ∼τειμῆς∽τιμῆς ἀξίου ς̣|gap:?|ς|gap:?|
4 |gap:?| εἰ̣κό[να]ςεἰκόνας ἀγανακτῶ ὅτ[ι]ὅτι |gap:?|
5 |gap:?||gap:2| ὅταν ὄντων̣ὄντων προς̣|gap:?|προς|gap:?|
6 |gap:?|ουτο δὴ πάντω̣νπάντων ξ|gap:?|
7 |gap:?| ἀ̣ξιοῦντεςἀξιοῦντες ἀνέ̣γνω[σαν]ἀνέγνωσαν |gap:?|
8 |gap:?| [λ]αμβάνοντοςλαμβάνοντος δι̣α̣|gap:?|δια|gap:?|
9 |gap:?|κομεν̣|gap:1|ο̣ν̣|gap:?|κομεν|gap:1|ον οὐδ|gap:?|
10 |gap:?||gap:1| πυρὶ κα[τέκα]υ̣σα[ν]κατέκαυσαν |gap:?|
11 |gap:?|των θεῶ̣[ν?]|gap:6|μ̣|gap:?|θεῶν|gap:6|μ|gap:?|
12 |gap:?|τον̣|gap:?|τον σ̣αι̣|gap:?|σαι|gap:?|
13 |gap:?|α̣κτον|gap:?|ακτον κα̣|gap:?|κα|gap:?|
14 |gap:?|ν καθὼς ε̣ι̣|gap:?|ει|gap:?|
15 |gap:?|ερος ἐτρησθ̣|gap:?|ἐτρησθ|gap:?|
16 |gap:?|ο καὶ δια|gap:?|
17 |gap:?||gap:1|κα|gap:1|ις|gap:?|
18 |gap:?_lines|