Sematia

p.bagnall.45r.xml

TM: 219315HGV: 219315Date: 229 – 234Place: Kerkeura (Oxyrhynchites)

1 m1 S-1 ❨Αὐρηλ(ίῳ)❩Αὐρηλίῳ Λεω[ν]ίδῃΛεωνίδῃ ❨στρα(τηγῷ)❩στρατηγῷ ❨Ὀξ(υρυγχείτου)❩Ὀξυρυγχείτου
2 παρὰ ❨Αὐρηλ(ίου)❩Αὐρηλίου Σαραπίωνος
3 ❨πρ(άκτορος)❩πράκτορος ❨ἀργ(υρικῶν)❩ἀργυρικῶν ❨κω(μητικῶν)❩κωμητικῶν ❨λημμά(των)❩λημμάτων
4 μέσης ❨τοπ(αρχίας)❩τοπαρχίας Κερκεΰρων
5 ❨τόπ(ων)❩τόπων . S-2 ❨διαστολ(ὴ)❩διαστολὴ ❨ἀριθμ(ήσεως)❩ἀριθμήσεως
6 μηνὸς Χοίακ τοῦ
7 [ἐνεστῶτο]ςἐνεστῶτος ⊢|gap:1|⊣|num:||gap:1||num:| ❨(ἔτους)❩ἔτους Μάρκο[υ]Μάρκου
8 [Α]ὐ̣ρ̣η̣λ̣ί̣[ου]Αὐρηλίου |gap:2||gap:?| |gap:?_lines|