Sematia

p.athen.xyla.7.xml

TM: 33090HGV: 33090Date: 301 – 500Place: Hermopolites (?)

1 m1 S-1 |gap:?_lines| [ὁμολο]γῶὁμολογῶ Πελάγιος Σαραπᾶτος
2 [ἐσχ]ηκέναιἐσχηκέναι παρὰ σ̣ο̣ῦ̣σοῦ χ̣ρυσοῦχρυσοῦ
2-3 νο∤[μι]σμάτιανο∤μισμάτια
3 δέκα ∼ἡμισοι∽ἥμισυ τοῦ
4 [ὀφειλ]ήματοςὀφειλήματος μου χρυσοῦ
5 ∼[προ]κιμενους∽προκειμένου . S-2 ἐρρῶσθαί ∼σαι∽σε
5-6 εὔ∤[χο]μαιεὔ∤χομαι
6 πολλοῖς χρόνοις .
6-7 S-3 σεση∤[μείω]μαισεση∤μείωμαι
7 .